shared

ggf. lesenswertes


2019.08
Verizon agrees to sell Tumblr to owner of Wordpress Verizon agrees to sell Tumblr to owner of Wordpress - Wordpress übernimmt Tumblr für 3 Mio.
/via @axios #