selfie

paradigmatische fundamentale datentypen 2003: bookmarks, fotos, usw.
paradigmatische fundamentale datentypen 2013: selfies (bieber), usw.

(via)