shared

ggf. lesenswertes


2009.06
Guy #3 Guy #3 - Seth Godin mal wieder spot on.
/via @sethgodin #