14.01.2006

Wo hin. Wo hin. - Das hello world Posting von turi2.

/via @turi2 #